Bạn định giá bán sản phẩm của bạn theo cách nào?
Anh Tuấn 10/05/2022

Bạn định giá bán sản phẩm của bạn theo cách nào?

Có rất nhiều sản phẩm bạn nghĩ rằng tiềm năng và hào hứng để bắt đầu cho việc kinh doanh cho tới khi... định giá bán cho nó! Nếu giá bán quá cao so với các sản phẩm bên ngoài thị trường, bạn sẽ khó lòng có thể cạnh tranh và bán đc hàng. Ngược lại, nếu giá ...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: